Udskriv denne side

Generalforsamling 2015

 

Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19-21

Medborgerhuset

Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

 

1  Valg af dirigent

2  Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens/gruppens virke i det forgangne år.

3  Godkendelse af regnskab 2014

4  Behandling af evt. indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5  Fremlægges af foreløbig aktivitetsplan for den kommende sæson.

6  Valg af bestyrelse.

7 Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges som førstesuppleant og en anden 2 suppleant.

8  Valg af kritisk revisor

9.  evt.